anadrom fisk

Fra Termportalen
MRT:Anadrom fisk
Hopp til navigering Hopp til søk
INFORMASJON
bruksområde Oseanografi、Marinbiologi
BOKMÅL
merknad Opprettet: 24.09.2013, Endret: 05.11.2013 (s1918)
definisjon ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann for gyting
ANBEFALT TERM
term anadrom fisk
ENGELSK
definisjon fish that live its adult life in the ocean but migrate up fresh water rivers to spawn
ANBEFALT TERM
term anadromous fish