Semantisk søk

Hopp til navigering Hopp til søk
 dct:subject
barkSjøfart
Fartøy
Fartøystype
baugSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
baugsprydSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
bauteSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
bavianvaktSjøfart
Maritime yrker og funksjoner
Maritime funksjoner
Beautforts skalaSjøfart
Maritim meteorologi
beitevandringFiskeri og havbruk
Havbruk
beleggeSjøfart
Sjømannskap
Maritime arbeidsoperasjoner
beregnet ankomsttidSjøfart
Sjømannskap
Skipsføring
beskatningsmønsterFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestandFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestanden av norsk vårgytende sildFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bestandsregulerende effektFiskeri og havbruk
Havbruk
bestikkSjøfart
Sjømannskap
Navigasjon
bestikkplassSjøfart
Sjømannskap
Navigasjon
betent tarmFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskesykdom
beterSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
bidevindSjøfart
Sjømannskap
bilateralt fiskerisamarbeidFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bilcarrierSjøfart
Fartøy
Fartøystype
bioaktiv fettsyreFiskeri og havbruk
Havbruk
Fiskehelse
Fiskefôr
biologisk mangfoldOseanografi
Marinbiologi
biomasseFiskeri og havbruk
Havbruk
bitter endSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
blankisSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
blek ålebrosmeOseanografi
Marinbiologi
Marine arter
blindpassasjerSjøfart
Maritime yrker og funksjoner
blueprinted bottomSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
bløtt bunnsedimentOseanografi
Maringeologi
breifokkråSjøfart
Fartøy
Fartøysutstyr
brekke vaktenSjøfart
Maritime yrker og funksjoner
Maritime funksjoner
briggSjøfart
Fartøy
Fartøystype
broaSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
bromert flammehemmerFiskeri og havbruk
brovingSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
brutto tonnasjeSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
bruttovektFiskeri og havbruk
Fiskeri
bryggeSjøfart
Maritim infrastruktur
brønnbåtSjøfart
Fartøy
Fartøystyper
bukskåretFiskeri og havbruk
Fiskeforedlingsindustri
Fiskeforedling
bunnkartleggingsprogrammet MAREANOOrganisatoriske enheter
bysseSjøfart
Fartøy
Fartøysarkitektur
bysseguttSjøfart
Maritime yrker og funksjoner
Maritime yrker
bærekraftig forvaltningFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bærekraftig høstingFiskeri og havbruk
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
bærekraftmodellFiskeri og havbruk
Havbruk
bærekraftstrategiFiskeri og havbruk
Havbruk
båkeSjøfart
Maritim infrastruktur
båtfiskFiskeri og havbruk
Fiskeri
båtsmannSjøfart
Maritime yrker og funksjoner
Maritime yrker